برچسب: کارنامه نهایی
کارنامه سبز یا کارنامه نهایی کنکور سراسری ۹۶ ۹۷
۴ مرداد ۱۳۹۶
۵۸ دیدگاه

کارنامه سبز یا کارنامه نهایی کنکور سراسری ۹۶ ۹۷

کارنامه سبز یا کارنامه نهایی کنکور سراسری ۹۶ ۹۷ کارنامه سبز یا کارنامه نهایی کنکور سراسری ۹۶ ۹۷ بسیاری از داوطلبان هیچ اطلاعاتی در مورد کارنامه سبز کنکور ( کارنامه نهایی کنکور ) ندارند و بدنبال دسترسی به کارنامه سبز یا کارنامه نهایی کنکور و توضیحاتی در مورد محتویات کارنامه می باشند. در این مقاله…..