برچسب: شهریه دانشگاه غیرانتفاعی
میزان شهریه دانشگاه ها و موسسات غیر انتفاعی – غیردولتی ۹۶-۹۷
۲۹ تیر ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

میزان شهریه دانشگاه ها و موسسات غیر انتفاعی – غیردولتی ۹۶-۹۷

میزان شهریه دانشگاه ها و موسسات غیر انتفاعی – غیردولتی ۹۶-۹۷ میزان شهریه دانشگاه ها و موسسات غیر انتفاعی – غیردولتی ۹۶-۹۷ دانشگاه ها و موسسات غیر انتفاعی – غیردولتی از جمله دانشگاه های زیر نظر وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری می باشند که بعنوان مراکز نیمه دولتی نیز شناخته می شوند. شرایط دانشگاه…..