برچسب: شرایط عمومی انتقال
نقل و انتقالات دانشگاه آزاد
۲۸ مرداد ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

نقل و انتقالات دانشگاه آزاد

نقل و انتقالات دانشگاه آزاد نقل و انتقالات دانشگاه آزاد یکی از مواردی که معمولا دانشجویانی که در دانشگاه های کشور در حال تحصیل می باشند با آن ممکن است مواجه شوند بحث انتقالی و یا مهمان شدن به یک دانشگاه دیگر می باشد . که این امکان با رعایت مقرراتی چند امکان پذیر می…..