برچسب: رشته های بدون ازمون دانشگاه علمی کاربردی
رشته های دانشگاه علمی کاربردی کاردانی پیوسته
۸ مرداد ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

رشته های دانشگاه علمی کاربردی کاردانی پیوسته

رشته های دانشگاه علمی کاربردی کاردانی پیوسته رشته های دانشگاه علمی کاربردی کاردانی پیوسته رشته های دانشگاه علمی کاربردی کارشناسی پیوسته دانشگاه علمی کاربردی دانشگاهی است که زیر نظر و وابسته ی  وزارت علوم تحقیقات و فناوری است.تاسیس دانشگاه علمی کاربردی در مهر ماه سال ۱۳۷۰ به تصویب رسیده است.و امروزه بیش از ۱۰۰۰ مرکز…..