برچسب: تکمیل ظرفیت کنکور سراسری
تکمیل ظرفیت کنکور سراسری ۹۶-۹۷
۳۱ تیر ۱۳۹۶
۱۱ دیدگاه

تکمیل ظرفیت کنکور سراسری ۹۶-۹۷

تکمیل ظرفیت کنکور سراسری ۹۶-۹۷ تکمیل ظرفیت کنکور سراسری ۹۶-۹۷ پس از انتخاب رشته کنکور سراسری ۹۶-۹۷ بسیاری از داوطلبان چشم به تکمیل ظرفیت ظرفیت کنکور سراسری ۹۶-۹۷ دارند. بسیاری از داوطلبانی که نتوانسته اند در انتخاب رشته کنکور سراسری در رشته ای قبول شوند و یا در از رشته قبولی خود ناراضی هستند و…..