برچسب: بدون کنکور علمی کاربردی
ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ۹۶-۹۷
۲۹ تیر ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ۹۶-۹۷

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ۹۶-۹۷ ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ۹۶-۹۷ دانشگاه علمی کاربردی یک از دانشگاه های وابسته به وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری می باشد که بصورت بدون آزمون از بین داوطلبان ثبت نام می کند. ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی صرفا بدون آزمون بوده و این…..