نقل و انتقالات دانشگاه آزاد

نقل و انتقالات دانشگاه آزاد

نقل و انتقالات دانشگاه آزاد

نقل و انتقالات دانشگاه آزاد

یکی از مواردی که معمولا دانشجویانی که در دانشگاه های کشور در حال تحصیل می باشند با آن ممکن است مواجه شوند بحث انتقالی و یا مهمان شدن به یک دانشگاه دیگر می باشد . که این امکان با رعایت مقرراتی چند امکان پذیر می باشد. بحث انتقالی به یک دانشگاه دیگر بنا به هر دلایلی فرایند خاص خود را دارد و دانشجویانی که قصد انتقالی و یا میهمان شدن به یک دانشگاه دیگر را دارند بایستی از مراحل آن آگاهی داشته باشند از این رو در این مقاله در زمینه شرایط و ضوابط نقل و انتقالات دانشگاه آزاد توضیحاتی خواهیم داد که امیدواریم مورد توجه خوانندگان گرامی قرار گیرد.

www.monada.iau.ir

سامانه مدیریت نقل و انتقالات دانشگاه آزاد (منادا)

تمامی درخواست هایی که برای نقل و انتقال دانشگاه آزاد صورت می گیرد بایستی ابتدا در سامانه مدیریت نقل و انتقالات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی که به اختصار منادا خوانده می شود ثبت گردد از این رو دانشجویانی که به دنبال انتقالی و یا حتی میهمانی در یک دانشگاه دیگر را دارند باید در ابتدای امر به این سامانه مراجعه نموده و نسبت به طی مراحل ثبت درخواست انتقالی خود به دانشگاه مقصد اقدام نمایند. لازم به یاد آوریست که شرایط نقل و انتقال دانشگاه آزاد به دو بخش کلی شرایط عمومی و شرایط اختصاصی تقسیم می شود که به مرور این موارد خواهیم پرداخت.

شرایط عمومی نقل و انتقالات دانشگاه آزاد

شرایط عمومی در واقع شرایط اولیه ای به حساب می آید که دانشجویی که درخواست انتقالی و یا میهمانی را می خواهد بدهد  بایستی آن را دارا باشد. در این بخش مواردی از این شرایط عمومی را بر خواهیم گفت.

اولین مورد  این است که دانشجویی که درخواست می دهد هیچگونه منعی در زمینه ادامه تحصیل چه از لحاظ انضباطی ، آموزشی و یا نظام وظیفه نداشته باشد.مورد دوم این است که دانشجوی متقاضی انتقالی و یا میهمان بایستی حداقل یک نیم سال تحصیلی را در دانشگاه مبدا گذرانده باشد.مورد سوم این است که تنها دانشجویانی که از طریق آزمون در دانشگاه آزاد پذیرش شده اند می توانند درخواست انتقالی بدهند از این رو دانشجویانی که از طریق ثبت نام بدون آزمون دانشگاه آزاد در این دانشگاه پذیرفته شده اند نمی توانند درخواست انتقالی به یک دانشگاه دیگر را بدهند ولی دانشجویان بدون آزمون می توانند در دانشگاهی دیگر میهمان شوند. مورد چهارم مربوط به دانشجویان دوره های خودگردان می باشد و آن این که دانشجویانی که در پردیس های خودگردان تحصیل می کنند تنها امکان انتقالی آنها به پردیس های خودگردان میسر می باشد.مورد پنجم نیز این است که تنها در صورتی با انتقالی دانشجو موافقت به عمل می آید که مقطع ، رشته و سال قبولی در دانشگاه مقصد یکی باشد. مورد ششم این که در نیمسال آخر انتقالی ممنوع می باشد ، داوطلبان عزیز می توانند برای کسب اطلاع از سایر شرایط عمومی نقل و انتقال دانشگاه آزاد و یا مشاوره تحصیلی با مشاورین گروه آموزشی سفید در ارتباط باشند.

شماره تماس مرکز مشاوره سفید

کانال تلگرام دانشگاه آزاد

 

شرایط اختصاصی نقل و انتقالات دانشگاه آزاد

ضوابط انقال یا میهمانی بر اساس ازدواج و متارکه:

بر این اساس و به منظور ترویج فرهنگ ازدواج در میان دانشجویان در صورتی که دانشجویی در زمان تحصیل ازدواج نماید می تواند به با ارائه مدارک لازم به هر یک از واحد های دانشگاهی انتقالی و یا میهمان بگیردهمچنین دانشجویان زن متاهل که پس از انتخاب رشته متارکه نموده اند نیز می توانند با ارائه مدارک لازمه به هر واحدی که می خواهند انتقالی و یا میهمانی بگیرند. و در صورتی که دانشجویان زن در سال اول شیردهی باشند نیز  می توانند میهمان به یک واحد دیگر بشوند.

ضوابط میهمانی بر اساس چند دانشجویی :

در این حالت در صورتی که بیشتر از یک از افراد تحت تکفل یک خانواده هم زمان در دانشگاه آزاد به تحصیل بپردازند با میهمانی یک نفر یا بیشتر به واحد دیگر موافقت به عمل می آید.

ضوابط میهمانی بر اساس فوت والدین ، همسر و فرزند :

میهمانی دانشجویان که مجرد هسنمد و در طول تحصیل و پس از انتخاب رشته پدر یا مادر خود را از دست داده اند و یا دانشجویان متاهل که در طول سال تحصیلی و پس از انتخاب رشته همسر یا فرزند خود را ازد دست داده اند با ارائه مدارک به هر یک از واحد های دیگر امکانپذیر می باشد.

داوطلبان عزیز برای اطلاع از سایر شرایط اختصاص نقل و انتقال دانشگاه آزاد و یا مشاوره تحصیلی با مشاورین گروه آموزشی سفید در ارتباط باشند.

ضوابط میهمانی و انتقال دانشجویانی که شرایط اختصاصی نقل وانتقالات دانشگاه آزاد را ندارند

در این مورد بایستی به جدول هم ترازی مراجعه شود به این صورت که با انتقال دانشجویان یک واحد آموزشی به واحد دیگری که هم تراز یا پایین تر است به شرط موافقت واحد مبدا و مقصد امکانپذیر می شود. برای این منظور دانشجویان عزیز باید از محتوای جدول همترازی اطلاع داشته باشد در این جدول مشخص کرده اند که چه دانشگاه هایی در یک تراز قرار می گیرند و می توان انتقالی و یا میهمانی به آن دانشگاه ها گرفت.

دانشجویان عزیز برای مشاوره تحصیلی و یا اطلاع از سایر ضوابط نقل و انتقال دانشگاه آزاد و همچنین نقل و انتقالات دانشگاه های سراسری می توانند با مشاورین گروه آموزشی سفید در تماس باشند.

شماره تماس مرکز مشاوره سفید

www.monada.iau.ir

 

 

No votes yet.
Please wait...

بازدید: ۴۰۲
برچسب ها: