ثبت نام مدارس تیزهوشان استان همدان

ثبت نام مدارس تیزهوشان استان همدان

ثبت نام مدارس تیزهوشان استان همدان

ثبت نام مدارس تیزهوشان استان همدان

مدارس تیزهوشان یا همان مدارس سمپاد مدارسی هستند که تنها از طریق برگزاری آزمون ورودی در مقاطع مختلف اقدام به جذب و آموزش دانش آموزان مستعد می نمایند. ای مدارس با برخورداری از کادر آموزشی مجرب و آموزش دیده و همچنین امکانات خوب توانسته است به میزان قابل توجهی از میزان رضایت والدین و دانش آموزان را فراهم سازد. مهمترین هدف مدارس تیزهوشان یا همان مدارس سمپاد همانگونه که از اسم آن مشخص است شناسایی ، هدایت و پرورش استعداد های برتر تحصیلی می باشد. از همین رو این مدارس با ایجاد فضای آموزشی و امکانات مطلوب برای این دانش آموزان به دنبال رسیدن به این اهداف می باشند. ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان همه ساله در بازه زمانی اواسط بهمن ماه تا اواسط اسفند ماه شروع می شود. دانش آموزان داوطلب آزمون مدارس تیزهوشان بایستی جهت ثبت نام از طریق طریق سامانه ثبت نام آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان به نشانی اینترنتی http://azmoon.medu.ir/ اقدام نمایند. با مراجعه به این سایت و وارد نمودن مشخصات فردی و سایر اطلاعات خواسته شده ثبت نام دانش آموزان صورت می گیرد.زمان برگزاری آزمون نیز به مانند سنوات گذشته در اردیبهشت ماه خواهد بود. با توجه به این توضیحات در این مقاله در زمینه ثبت نام مدارس تیزهوشان استان همدان توضیحاتی خواهیم داد.

بخش اول در ثبت نام مدارس تیزهوشان استان همدان ( لیست مدارس پسرانه دوره اول تیزهوشان استان همدان)

 1. دبیرستانه پسرانه دوره اول استعدادهای درخشان علامه حلی ۱ همدان ناحیه یک
 2. دبیرستانه پسرانه دوره اول استعدادهای درخشان علامه حلی ۲ همدان ناحیه دو
 3. دبیرستانه پسرانه دوره اول استعدادهای درخشان علامه حلی تویسرکان
 4. دبیرستانه پسرانه دوره اول استعدادهای درخشان علامه حلی کبودرآهنگ
 5. دبیرستانه پسرانه دوره اول استعدادهای درخشان علامه حلی ملایر
 6. دبیرستانه پسرانه دوره اول استعدادهای درخشان علامه حلی نهاوند

بخش دوم در ثبت نام مدارس تیزهوشان استان همدان ( لیست مدارس پسرانه دوره دوم تیزهوشان استان همدان)

 1. دبیرستانه پسرانه دوره دوم استعدادهای درخشان علامه حلی ۱ همدان ناحیه یک
 2. دبیرستانه پسرانه دوره دوم استعدادهای درخشان علامه حلی ۲ همدان ناحیه دو
 3. دبیرستانه پسرانه دوره دوم استعدادهای درخشان علامه حلی تویسرکان
 4. دبیرستانه پسرانه دوره دوم استعدادهای درخشان علامه حلی ملایر
 5. دبیرستانه پسرانه دوره دوم استعدادهای درخشان علامه حلی نهاوند

بخش سوم در ثبت نام مدارس تیزهوشان استان همدان ( لیست مدارس دخترانه دوره اول تیزهوشان استان همدان)

 1. دبیرستانه دخترانه دوره اول استعدادهای درخشان فرزانگان یک ناحیه یک همدان
 2. دبیرستانه دخترانه دوره اول استعدادهای درخشان فرزانگان دو ناحیه دو همدان
 3. دبیرستانه دخترانه دوره اول استعدادهای درخشان فرزانگان تویسرکان
 4. دبیرستانه دخترانه دوره اول استعدادهای درخشان فرزانگان کبودرآهنگ
 5. دبیرستانه دخترانه دوره اول استعدادهای درخشان فرزانگان ملایر
 6. دبیرستانه دخترانه دوره اول استعدادهای درخشان فرزانگان نهاوند

بخش چهارم در ثبت نام مدارس تیزهوشان استان همدان ( لیست مدارس دخترانه دوره دوم تیزهوشان استان همدان)

 1. دبیرستانه دخترانه دوره دوم استعدادهای درخشان فرزانگان یک ناحیه یک همدان
 2. دبیرستانه دخترانه دوره دوم استعدادهای درخشان فرزانگان دو ناحیه دو همدان
 3. دبیرستانه دخترانه دوره دوم استعدادهای درخشان فرزانگان تویسرکان
 4. دبیرستانه دخترانه دوره دوم استعدادهای درخشان فرزانگان ملایر
 5. دبیرستانه دخترانه دوره دوم استعدادهای درخشان فرزانگان نهاوند

دانش آموزان عزیز می توانند برای مشاوره تحصیلی و یا کسب اطلاعات تکمیلی در زمینه ثبت نام مدارس تیزهوشان استان همدان با مشاورین گروه آموزشی سفید در تماس باشند.

شماره تماس مرکز مشاوره سفید

کانال تلگرام تیزهوشان

بخش پنجم در زمینه ثبت نام مدارس تیزهوشان استان همدان ( ظرفیت مدارس تیز هوشان استان همدان )

ظرفیت مدارس تیزهوشان در دو بخش شهر همدان و شهرستان های همدان می باشد که از این رو در مقاله ثبت نام مدارس تیزهوشان استان همدان ابتدا  دبیرستان های پسرانه دوره اول خواهیم پرداخت.

 1. برای دبیرستانه پسرانه دوره اول استعدادهای درخشان علامه حلی ۱ همدان ناحیه یک ، تعداد ظرفیت در نظر گرفته شده ۶۶ نفر می باشد.
 2. برای دبیرستانه پسرانه دوره اول استعدادهای درخشان علامه حلی ۲  همدان ناحیه دو ، تعداد ظرفیت در نظر گرفته شده ۴۴ نفر می باشد.
 3. برای دبیرستانه پسرانه دوره اول استعدادهای درخشان علامه حلی تویسرکان ، تعداد ظرفیت در نظر گرفته شده ۱۶ نفر می باشد.
 4. برای دبیرستانه پسرانه دوره اول استعدادهای درخشان علامه حلی کبودرآهنگ ، تعداد ظرفیت در نظر گرفته شده ۱۶ نفر می باشد.
 5. برای دبیرستانه پسرانه دوره اول استعدادهای درخشان علامه حلی ملایر  ، تعداد ظرفیت در نظر گرفته شده ۴۰ نفر می باشد.
 6. برای دبیرستانه پسرانه دوره اول استعدادهای درخشان علامه حلی نهاوند ، تعداد ظرفیت در نظر گرفته شده ۲۸ نفر می باشد.

ظرفیت مدارس پسرانه تیزهوشان دوره دوم

 1. برای دبیرستانه پسرانه دوره دوم استعدادهای درخشان علامه حلی ۱ همدان ناحیه یک ، ظرفیت اعلام شده در رشته ریاضی و فیزیک ۹ ، در رشته علوم تجربی ۶ و در رشته علوم انسانی ۰ نفر می باشد.
 2. برای دبیرستانه پسرانه دوره دوم استعدادهای درخشان علامه حلی ۲  همدان ناحیه دو ، ظرفیت اعلام شده در رشته ریاضی و فیزیک ۱۰ ، در رشته علوم تجربی ۷ و در رشته علوم انسانی ۰ نفر می باشد.
 3. برای دبیرستانه پسرانه دوره دوم استعدادهای درخشان علامه حلی تویسرکان ، ظرفیت اعلام شده در رشته ریاضی و فیزیک ۳ ، در رشته علوم تجربی ۲ و در رشته علوم انسانی ۰ نفر می باشد.
 4. برای دبیرستانه پسرانه دوره دوم استعدادهای درخشان علامه حلی ملایر ، ظرفیت اعلام شده در رشته ریاضی و فیزیک ۳ ، در رشته علوم تجربی ۲ و در رشته علوم انسانی ۰ نفر می باشد.
 5. برای دبیرستانه پسرانه دوره دوم استعدادهای درخشان علامه حلی نهاوند ، ظرفیت اعلام شده در رشته ریاضی و فیزیک ۴ ، در رشته علوم تجربی ۴ و در رشته علوم انسانی ۰ نفر می باشد.

ظرفیت دبیرستان های دخترانه دوره متوسطه اول

 1. برای دبیرستانه دخترانه دوره اول استعدادهای درخشان فرزانگان یک ناحیه یک همدان ، تعداد ظرفیت در نظر گرفته شده ۶۶ نفر می باشد.
 2. برای دبیرستانه دخترانه دوره اول استعدادهای درخشان فرزانگان دو ناحیه دو همدان ، تعداد ظرفیت در نظر گرفته شده ۴۴ نفر می باشد.
 3. برای دبیرستانه دخترانه دوره اول استعدادهای درخشان فرزانگان تویسرکان ، تعداد ظرفیت در نظر گرفته شده ۱۶ نفر می باشد.
 4. برای دبیرستانه دخترانه دوره اول استعدادهای درخشان فرزانگان کبودرآهنگ ، تعداد ظرفیت در نظر گرفته شده ۱۶ نفر می باشد.
 5. برای دبیرستانه دخترانه دوره اول استعدادهای درخشان فرزانگان ملایر ، تعداد ظرفیت در نظر گرفته شده ۴۰ نفر می باشد.
 6. برای دبیرستانه دخترانه دوره اول استعدادهای درخشان فرزانگان نهاوند ، تعداد ظرفیت در نظر گرفته شده ۲۸ نفر می باشد.

 

ظرفیت دبیرستان های دخترانه دوره متوسطه دوم

 1. برای دبیرستانه دخترانه دوره دوم استعدادهای درخشان فرزانگان یک ناحیه یک همدان ، ظرفیت اعلام شده در رشته ریاضی و فیزیک ۳ ، در رشته علوم تجربی ۳ و در رشته علوم انسانی ۰ نفر می باشد.
 2. برای دبیرستانه دخترانه دوره دوم استعدادهای درخشان فرزانگان دو  ناحیه دو همدان ، ظرفیت اعلام شده در رشته ریاضی و فیزیک ۱۷ ، در رشته علوم تجربی ۷ و در رشته علوم انسانی ۰ نفر می باشد.
 3. برای دبیرستانه دخترانه دوره دوم استعدادهای درخشان فرزانگان تویسرکان ، ظرفیت اعلام شده در رشته ریاضی و فیزیک ۳ ، در رشته علوم تجربی ۲ و در رشته علوم انسانی ۰ نفر می باشد.
 4. برای دبیرستانه دخترانه دوره دوم استعدادهای درخشان فرزانگان ملایر ، ظرفیت اعلام شده در رشته ریاضی و فیزیک ۱۰ ، در رشته علوم تجربی ۴ و در رشته علوم انسانی ۰ نفر می باشد.
 5. برای دبیرستانه دخترانه دوره دوم استعدادهای درخشان فرزانگان نهاوند ، ظرفیت اعلام شده در رشته ریاضی و فیزیک ۳ ، در رشته علوم تجربی ۳ و در رشته علوم انسانی ۰ نفر می باشد.

دانش آموزان عزیز می توانند برای مشاوره تحصیلی و یا کسب اطلاعات تکمیلی در زمینه ثبت نام مدارس تیزهوشان استان همدان با مشاورین گروه آموزشی سفید در تماس باشند.

شماره تماس مرکز مشاوره سفید

برای کسب اطلاعات مرتبط به لینک ثبت نام مدارس تیزهوشان ،  ثبت نام مدارس نمونه دولتی ، ثبت نام مدارس شاهد ، میزان شهریه مدارس تیزهوشان ، میزان شهریه مدارس غیر انتفاعی مراجعه فرمایند.

No votes yet.
Please wait...

بازدید: ۱۱۴
برچسب ها: