ثبت نام مدارس تیزهوشان استان هرمزگان

ثبت نام مدارس تیزهوشان استان هرمزگان

ثبت نام مدارس تیزهوشان استان هرمزگان

ثبت نام مدارس تیزهوشان استان هرمزگان

مدارس تیزهوشان یا همان مدارس سمپاد مدارسی هستند که تنها از طریق برگزاری آزمون ورودی در مقاطع مختلف اقدام به جذب و آموزش دانش آموزان مستعد می نمایند. ای مدارس با برخورداری از کادر آموزشی مجرب و آموزش دیده و همچنین امکانات خوب توانسته است به میزان قابل توجهی از میزان رضایت والدین و دانش آموزان را فراهم سازد. مهمترین هدف مدارس تیزهوشان یا همان مدارس سمپاد همانگونه که از اسم آن مشخص است شناسایی ، هدایت و پرورش استعداد های برتر تحصیلی می باشد. از همین رو این مدارس با ایجاد فضای آموزشی و امکانات مطلوب برای این دانش آموزان به دنبال رسیدن به این اهداف می باشند. ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان همه ساله در بازه زمانی اواسط بهمن ماه تا اواسط اسفند ماه شروع می شود. دانش آموزان داوطلب آزمون مدارس تیزهوشان بایستی جهت ثبت نام از طریق طریق سامانه ثبت نام آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان به نشانی اینترنتی http://azmoon.medu.ir/ اقدام نمایند. با مراجعه به این سایت و وارد نمودن مشخصات فردی و سایر اطلاعات خواسته شده ثبت نام دانش آموزان صورت می گیرد.زمان برگزاری آزمون نیز به مانند سنوات گذشته در اردیبهشت ماه خواهد بود. با توجه به این توضیحات در این مقاله در زمینه ثبت نام مدارس تیزهوشان استان هرمزگان توضیحاتی خواهیم داد.

بخش اول در ثبت نام مدارس تیزهوشان استان هرمزگان ( لیست مدارس پسرانه دوره اول تیزهوشان استان هرمزگان)

 1. دبیرستانه پسرانه دوره اول استعدادهای درخشان شهید حقانی بندرعباس ناحیه یک
 2. دبیرستانه پسرانه دوره اول استعدادهای درخشان اسد پور بندرعباس ناحیه دو
 3. دبیرستانه پسرانه دوره اول استعدادهای درخشان فارابی بندر لنگه
 4. دبیرستانه پسرانه دوره اول استعدادهای درخشان بحرالعلوم میناب

بخش دوم در ثبت نام مدارس تیزهوشان استان هرمزگان ( لیست مدارس پسرانه دوره دوم تیزهوشان استان هرمزگان)

 1. دبیرستانه پسرانه دوره دوم استعدادهای درخشان شهید حقانی بندرعباس ناحیه یک
 2. دبیرستانه پسرانه دوره دوم استعدادهای درخشان اسد پور بندرعباس ناحیه دو
 3. دبیرستانه پسرانه دوره دوم استعدادهای درخشان فارابی بندر لنگه
 4. دبیرستانه پسرانه دوره دوم استعدادهای درخشان بحرالعلوم میناب

بخش سوم در ثبت نام مدارس تیزهوشان استان هرمزگان ( لیست مدارس دخترانه دوره اول تیزهوشان استان هرمزگان)

 1. دبیرستانه دخترانه دوره اول استعدادهای درخشان فرزانگان دو  بندرعباس ناحیه یک
 2. دبیرستانه دخترانه دوره اول استعدادهای درخشان فرزانگان یک  ناحیه دو بندرعباس
 3. دبیرستانه دخترانه دوره اول استعدادهای درخشان ثامن الحجج بندر لنگه
 4. دبیرستانه دخترانه دوره اول استعدادهای درخشان فرزانگان میناب

بخش چهارم در ثبت نام مدارس تیزهوشان استان هرمزگان ( لیست مدارس دخترانه دوره دوم تیزهوشان استان هرمزگان)

 1. دبیرستانه دخترانه دوره دوم استعدادهای درخشان فرزانگان دو  بندرعباس ناحیه یک
 2. دبیرستانه دخترانه دوره دوم استعدادهای درخشانفرزانگان یک  ناحیه دو بندرعباس
 3. دبیرستانه دخترانه دوره دوم استعدادهای درخشان ثامن الحجج بندر لنگه
 4. دبیرستانه دخترانه دوره دوم استعدادهای درخشان فرزانگان میناب

دانش آموزان عزیز می توانند برای مشاوره تحصیلی و یا کسب اطلاعات تکمیلی در زمینه ثبت نام مدارس تیزهوشان استان هرمزگان با مشاورین گروه آموزشی سفید در تماس باشند.

شماره تماس مرکز مشاوره سفید

کانال تلگرام تیزهوشان

بخش پنجم در زمینه ثبت نام مدارس تیزهوشان استان هرمزگان ( ظرفیت مدارس تیز هوشان استان هرمزگان )

ظرفیت مدارس تیزهوشان در دو بخش شهر بندرعباس و شهرستان های بندرعباس می باشد که از این رو در مقاله ثبت نام مدارس تیزهوشان استان هرمزگان ابتدا  دبیرستان های پسرانه دوره اول خواهیم پرداخت.

 1. برای دبیرستانه پسرانه دوره اول استعدادهای درخشان شهید حقانی بندرعباس ناحیه یک ، تعداد ظرفیت در نظر گرفته شده ۴۸ نفر می باشد.
 2. برای دبیرستانه پسرانه دوره اول استعدادهای درخشان اسد پور بندرعباس ناحیه دو ، تعداد ظرفیت در نظر گرفته شده ۴۸ نفر می باشد.
 3. برای دبیرستانه پسرانه دوره اول استعدادهای درخشان فارابی بندر لنگه ، تعداد ظرفیت در نظر گرفته شده ۱۶ نفر می باشد.
 4. برای دبیرستانه پسرانه دوره اول استعدادهای درخشان بحرالعلوم میناب ، تعداد ظرفیت در نظر گرفته شده ۲۸ نفر می باشد.

ظرفیت مدارس پسرانه تیزهوشان دوره دوم

 1. برای دبیرستانه پسرانه دوره دوم استعدادهای درخشان شهید حقانی بندرعباس ناحیه یک ، ظرفیت اعلام شده در رشته ریاضی و فیزیک ۹ ، در رشته علوم تجربی ۷ و در رشته علوم انسانی ۰ نفر می باشد.
 2. برای دبیرستانه پسرانه دوره دوم استعدادهای درخشان اسد پور بندرعباس ناحیه دو ، ظرفیت اعلام شده در رشته ریاضی و فیزیک ۹ ، در رشته علوم تجربی ۷ و در رشته علوم انسانی ۰ نفر می باشد.
 3. برای دبیرستانه پسرانه دوره دوم استعدادهای درخشان فارابی بندر لنگه ، ظرفیت اعلام شده در رشته ریاضی و فیزیک ۳ ، در رشته علوم تجربی ۲ و در رشته علوم انسانی ۰ نفر می باشد.
 4. برای دبیرستانه پسرانه دوره دوم استعدادهای درخشان بحرالعلوم میناب ، ظرفیت اعلام شده در رشته ریاضی و فیزیک ۸ ، در رشته علوم تجربی ۴ و در رشته علوم انسانی ۰ نفر می باشد.

ظرفیت دبیرستان های دخترانه دوره متوسطه اول

 1. برای دبیرستانه دخترانه دوره اول استعدادهای درخشان فرزانگان دو ناحیه یک بندرعباس ، تعداد ظرفیت در نظر گرفته شده ۴۸ نفر می باشد.
 2. برای دبیرستانه دخترانه دوره اول استعدادهای درخشان فرزانگان یک ناحیه دو بندرعباس ، تعداد ظرفیت در نظر گرفته شده ۴۸ نفر می باشد.
 3. برای دبیرستانه دخترانه دوره اول استعدادهای درخشان ثامن الحجج بندر لنگه ، تعداد ظرفیت در نظر گرفته شده ۱۶ نفر می باشد.
 4. برای دبیرستانه دخترانه دوره اول استعدادهای درخشان فرزانگان میناب ، تعداد ظرفیت در نظر گرفته شده ۲۸ نفر می باشد.

ظرفیت دبیرستان های دخترانه دوره متوسطه دوم

 1. برای دبیرستانه دخترانه دوره دوم استعدادهای درخشان فرزانگان دو ناحیه یک بندرعباس ، ظرفیت اعلام شده در رشته ریاضی و فیزیک ۱۲ ، در رشته علوم تجربی ۴ و در رشته علوم انسانی ۰ نفر می باشد.
 2. برای دبیرستانه دخترانه دوره دوم استعدادهای درخشان فرزانگان یک ناحیه دو بندرعباس ، ظرفیت اعلام شده در رشته ریاضی و فیزیک ۱۱ ، در رشته علوم تجربی ۳ و در رشته علوم انسانی ۰ نفر می باشد.
 3. برای دبیرستانه دخترانه دوره دوم استعدادهای درخشان ثامن الحجج بندر لنگه ، ظرفیت اعلام شده در رشته ریاضی و فیزیک ۵ ، در رشته علوم تجربی ۰ و در رشته علوم انسانی ۰ نفر می باشد.
 4. برای دبیرستانه دخترانه دوره دوم استعدادهای درخشان فرزانگان میناب ، ظرفیت اعلام شده در رشته ریاضی و فیزیک ۱۰ ، در رشته علوم تجربی ۲ و در رشته علوم انسانی ۰ نفر می باشد.

دانش آموزان عزیز می توانند برای مشاوره تحصیلی و یا کسب اطلاعات تکمیلی در زمینه ثبت نام مدارس تیزهوشان استان هرمزگان با مشاورین گروه آموزشی سفید در تماس باشند.

شماره تماس مرکز مشاوره سفید

برای کسب اطلاعات مرتبط به لینک ثبت نام مدارس تیزهوشان ،  ثبت نام مدارس نمونه دولتی ، ثبت نام مدارس شاهد ، میزان شهریه مدارس تیزهوشان ، میزان شهریه مدارس غیر انتفاعی مراجعه فرمایند.

 

No votes yet.
Please wait...

بازدید: ۱۲۹
برچسب ها: