ثبت نام مدارس تیزهوشان استان مازندران

ثبت نام مدارس تیزهوشان استان مازندران

ثبت نام مدارس تیزهوشان استان مازندران

ثبت نام مدارس تیزهوشان استان مازندران

مدارس تیزهوشان یا همان مدارس سمپاد مدارسی هستند که تنها از طریق برگزاری آزمون ورودی در مقاطع مختلف اقدام به جذب و آموزش دانش آموزان مستعد می نمایند. ای مدارس با برخورداری از کادر آموزشی مجرب و آموزش دیده و همچنین امکانات خوب توانسته است به میزان قابل توجهی از میزان رضایت والدین و دانش آموزان را فراهم سازد. مهمترین هدف مدارس تیزهوشان یا همان مدارس سمپاد همانگونه که از اسم آن مشخص است شناسایی ، هدایت و پرورش استعداد های برتر تحصیلی می باشد. از همین رو این مدارس با ایجاد فضای آموزشی و امکانات مطلوب برای این دانش آموزان به دنبال رسیدن به این اهداف می باشند. ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان همه ساله در بازه زمانی اواسط بهمن ماه تا اواسط اسفند ماه شروع می شود. دانش آموزان داوطلب آزمون مدارس تیزهوشان بایستی جهت ثبت نام از طریق طریق سامانه ثبت نام آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان به نشانی اینترنتی http://azmoon.medu.ir/ اقدام نمایند. با مراجعه به این سایت و وارد نمودن مشخصات فردی و سایر اطلاعات خواسته شده ثبت نام دانش آموزان صورت می گیرد.زمان برگزاری آزمون نیز به مانند سنوات گذشته در اردیبهشت ماه خواهد بود. با توجه به این توضیحات در این مقاله در زمینه ثبت نام مدارس تیزهوشان استان مازندران توضیحاتی خواهیم داد.

بخش اول در ثبت نام مدارس تیزهوشان استان مازندران ( لیست مدارس پسرانه دوره اول تیزهوشان استان مازندران)

 1. دبیرستانه پسرانه دوره اول استعدادهای درخشان شهید بهشتی ناحیه یک ساری
 2. دبیرستانه پسرانه دوره اول استعدادهای درخشان شهید بهشتی ناحیه دو ساری
 3. دبیرستانه پسرانه دوره اول استعدادهای درخشان شهید بهشتی آمل
 4. دبیرستانه پسرانه دوره اول استعدادهای درخشان شهید بهشتی بابل
 5. دبیرستانه پسرانه دوره اول استعدادهای درخشان شهید بهشتی بهشهر
 6. دبیرستانه پسرانه دوره اول استعدادهای درخشان شهید بهشتی تنکابن
 7. دبیرستانه پسرانه دوره اول استعدادهای درخشان شهید بهشتی چالوس
 8. دبیرستانه پسرانه دوره اول استعدادهای درخشان شهید بهشتی قائمشهر
 9. دبیرستانه پسرانه دوره اول استعدادهای درخشان شهید بهشتی نکا
 10. دبیرستانه پسرانه دوره اول استعدادهای درخشان شهید بهشتی نور

بخش دوم در ثبت نام مدارس تیزهوشان استان مازندران ( لیست مدارس پسرانه دوره دوم تیزهوشان استان مازندران)

 1. دبیرستانه دخترانه دوره دوم استعدادهای درخشان شهید بهشتی ناحیه یک ساری
 2. دبیرستانه دخترانه دوره دوم استعدادهای درخشان شهید بهشتی ناحیه دو ساری
 3. دبیرستانه دخترانه دوره دوم استعدادهای درخشان شهید بهشتی آمل
 4. دبیرستانه دخترانه دوره دوم استعدادهای درخشان شهید بهشتی بابل
 5. دبیرستانه دخترانه دوره دوم استعدادهای درخشان شهید بهشتی بهشهر
 6. دبیرستانه دخترانه دوره دوم استعدادهای درخشان شهید بهشتی تنکابن
 7. دبیرستانه دخترانه دوره دوم استعدادهای درخشان شهید بهشتی چالوس
 8. دبیرستانه دخترانه دوره دوم استعدادهای درخشان شهید بهشتی قائمشهر
 9. دبیرستانه دخترانه دوره دوم استعدادهای درخشان شهید بهشتی نکا

بخش سوم در ثبت نام مدارس تیزهوشان استان مازندران ( لیست مدارس دخترانه دوره اول تیزهوشان استان مازندران)

 1. دبیرستانه دخترانه دوره اول استعدادهای درخشان فرزانگان ناحیه یک ساری
 2. دبیرستانه دخترانه دوره اول استعدادهای درخشان فرزانگان ناحیه دو ساری
 3. دبیرستانه دخترانه دوره اول استعدادهای درخشان فرزانگان آمل
 4. دبیرستانه دخترانه دوره اول استعدادهای درخشان فرزانگان بابل
 5. دبیرستانه دخترانه دوره اول استعدادهای درخشان فرزانگان بابلسر
 6. دبیرستانه دخترانه دوره اول استعدادهای درخشان فرزانگان بهشهر
 7. دبیرستانه دخترانه دوره اول استعدادهای درخشان فرزانگان  تنکابن
 8. دبیرستانه دخترانه دوره اول استعدادهای درخشان فرزانگان قائمشهر
 9. دبیرستانه دخترانه دوره اول استعدادهای درخشان فرزانگان نکا
 10. دبیرستانه دخترانه دوره اول استعدادهای درخشان فرزانگان نوشهر

بخش چهارم در ثبت نام مدارس تیزهوشان استان مازندران ( لیست مدارس دخترانه دوره دوم تیزهوشان استان مازندران)

 1. دبیرستانه پسرانه دوره دوم استعدادهای درخشان فرزانگان ناحیه یک ساری
 2. دبیرستانه پسرانه دوره دوم استعدادهای درخشان فرزانگان ناحیه دو ساری
 3. دبیرستانه پسرانه دوره دوم استعدادهای درخشان فرزانگان آمل
 4. دبیرستانه پسرانه دوره دوم استعدادهای درخشان فرزانگان بابل
 5. دبیرستانه پسرانه دوره دوم استعدادهای درخشان فرزانگان بابلسر
 6. دبیرستانه پسرانه دوره دوم استعدادهای درخشان فرزانگان بهشهر
 7. دبیرستانه پسرانه دوره دوم استعدادهای درخشان فرزانگان  تنکابن
 8. دبیرستانه پسرانه دوره دوم استعدادهای درخشان فرزانگان قائمشهر
 9. دبیرستانه پسرانه دوره دوم استعدادهای درخشان فرزانگان نکا
 10. دبیرستانه پسرانه دوره دوم استعدادهای درخشان فرزانگان نوشهر

دانش آموزان عزیز می توانند برای مشاوره تحصیلی و یا کسب اطلاعات تکمیلی در زمینه ثبت نام مدارس تیزهوشان استان مازندران با مشاورین گروه آموزشی سفید در تماس باشند.

شماره تماس مرکز مشاوره سفید

کانال تلگرام تیزهوشان

بخش پنجم در زمینه ثبت نام مدارس تیزهوشان استان مازندران ( ظرفیت مدارس تیز هوشان استان مازندران )

ظرفیت مدارس تیزهوشان در دو بخش شهر ساری و شهرستان های ساری می باشد که از این رو در مقاله ثبت نام مدارس تیزهوشان استان مازندران ابتدا  دبیرستان های پسرانه دوره اول خواهیم پرداخت.

 1. برای دبیرستانه پسرانه دوره اول استعدادهای درخشان شهید بهشتی ناحیه یک ساری ، تعداد ظرفیت در نظر گرفته شده ۴۸ نفر می باشد.
 2. برای دبیرستانه پسرانه دوره اول استعدادهای درخشان شهید بهشتی ناحیه دو ساری ، تعداد ظرفیت در نظر گرفته شده ۴۸ نفر می باشد.
 3. برای دبیرستانه پسرانه دوره اول استعدادهای درخشان شهید بهشتی آمل ، تعداد ظرفیت در نظر گرفته شده ۶۰ نفر می باشد.
 4. برای دبیرستانه پسرانه دوره اول استعدادهای درخشان شهید بهشتی بابل ، تعداد ظرفیت در نظر گرفته شده ۶۶ نفر می باشد.
 5. برای دبیرستانه پسرانه دوره اول استعدادهای درخشان شهید بهشتی بهشهر ، تعداد ظرفیت در نظر گرفته شده ۲۵ نفر می باشد.
 6. برای دبیرستانه پسرانه دوره اول استعدادهای درخشان شهید بهشتی تنکابن ، تعداد ظرفیت در نظر گرفته شده ۳۶ نفر می باشد.
 7. برای دبیرستانه پسرانه دوره اول استعدادهای درخشان شهید بهشتی چالوس ، تعداد ظرفیت در نظر گرفته شده ۲۶ نفر می باشد.
 8. برای دبیرستانه پسرانه دوره اول استعدادهای درخشان شهید بهشتی قائمشهر ، تعداد ظرفیت در نظر گرفته شده ۳۶نفر می باشد.
 9. برای دبیرستانه پسرانه دوره اول استعدادهای درخشان شهید بهشتی نکا ، تعداد ظرفیت در نظر گرفته شده ۱۸ نفر می باشد.
 10. برای دبیرستانه پسرانه دوره اول استعدادهای درخشان شهید بهشتی نور، تعداد ظرفیت در نظر گرفته شده ۱۸ نفر می باشد.

 

ظرفیت مدارس پسرانه تیزهوشان دوره دوم

 1. برای دبیرستانه دخترانه دوره دوم استعدادهای درخشان شهید بهشتی ناحیه یک ساری ، ظرفیت اعلام شده در مازندرانه ریاضی و فیزیک ۴ ، در مازندرانه علوم تجربی ۴ و در مازندرانه علوم انسانی ۶ نفر می باشد.
 2. برای دبیرستانه دخترانه دوره دوم استعدادهای درخشان شهید بهشتی ناحیه دو ساری ، ظرفیت اعلام شده در مازندرانه ریاضی و فیزیک ۴ ، در مازندرانه علوم تجربی ۴  و در مازندرانه علوم انسانی ۶ نفر می باشد.
 3. برای دبیرستانه دخترانه دوره دوم استعدادهای درخشان شهید بهشتی آمل ، ظرفیت اعلام شده در مازندرانه ریاضی و فیزیک ۵ ، در مازندرانه علوم تجربی ۵ و در مازندرانه علوم انسانی ۱۲ نفر می باشد.
 4. برای دبیرستانه دخترانه دوره دوم استعدادهای درخشان شهید بهشتی بابل ، ظرفیت اعلام شده در مازندرانه ریاضی و فیزیک ۸ ، در مازندرانه علوم تجربی ۸ و در مازندرانه علوم انسانی ۱۲ نفر می باشد.
 5. برای دبیرستانه دخترانه دوره دوم استعدادهای درخشان شهید بهشتی بهشهر ، ظرفیت اعلام شده در مازندرانه ریاضی و فیزیک ۵ ، در مازندرانه علوم تجربی ۳ و در مازندرانه علوم انسانی ۰ نفر می باشد.
 6. برای دبیرستانه دخترانه دوره دوم استعدادهای درخشان شهید بهشتی تنکابن ، ظرفیت اعلام شده در مازندرانه ریاضی و فیزیک ۷ ، در مازندرانه علوم تجربی ۴ و در مازندرانه علوم انسانی ۰ نفر می باشد.
 7. برای دبیرستانه دخترانه دوره دوم استعدادهای درخشان شهید بهشتی چالوس ، ظرفیت اعلام شده در مازندرانه ریاضی و فیزیک ۸ ، در مازندرانه علوم تجربی ۳ و در مازندرانه علوم انسانی ۰ نفر می باشد.
 8. برای دبیرستانه دخترانه دوره دوم استعدادهای درخشان شهید بهشتی قائمشهر ، ظرفیت اعلام شده در مازندرانه ریاضی و فیزیک ۴ ، در مازندرانه علوم تجربی ۳ و در مازندرانه علوم انسانی ۱۲ نفر می باشد.
 9. برای دبیرستانه دخترانه دوره دوم استعدادهای درخشان شهید بهشتی نکا، ظرفیت اعلام شده در مازندرانه ریاضی و فیزیک ۴ ، در مازندرانه علوم تجربی ۲ و در مازندرانه علوم انسانی ۶ نفر می باشد.

ظرفیت دبیرستان های دخترانه دوره متوسطه اول

 1. برای دبیرستانه دخترانه دوره اول استعدادهای درخشان فرزانگان ناحیه یک ساری ، تعداد ظرفیت در نظر گرفته شده ۴۸ نفر می باشد.
 2. برای دبیرستانه دخترانه دوره اول استعدادهای درخشان فرزانگان ناحیه دو ساری ، تعداد ظرفیت در نظر گرفته شده ۴۸ نفر می باشد.
 3. برای دبیرستانه دخترانه دوره اول استعدادهای درخشان فرزانگان آمل ، تعداد ظرفیت در نظر گرفته شده ۶۰ نفر می باشد.
 4. برای دبیرستانه دخترانه دوره اول استعدادهای درخشان فرزانگان بابل ، تعداد ظرفیت در نظر گرفته شده ۶۶ نفر می باشد.
 5. برای دبیرستانه دخترانه دوره اول استعدادهای درخشان فرزانگان بابلسر ، تعداد ظرفیت در نظر گرفته شده ۲۵ نفر می باشد.
 6. برای دبیرستانه دخترانه دوره اول استعدادهای درخشان فرزانگان بهشهر ، تعداد ظرفیت در نظر گرفته شده ۲۵ نفر می باشد.
 7. برای دبیرستانه دخترانه دوره اول استعدادهای درخشان فرزانگان  تنکابن ، تعداد ظرفیت در نظر گرفته شده ۳۶ نفر می باشد.
 8. برای دبیرستانه دخترانه دوره اول استعدادهای درخشان فرزانگان قائمشهر ، تعداد ظرفیت در نظر گرفته شده ۳۶ نفر می باشد.
 9. برای دبیرستانه دخترانه دوره اول استعدادهای درخشان فرزانگان نکا ، تعداد ظرفیت در نظر گرفته شده ۱۸ نفر می باشد.
 10. برای دبیرستانه دخترانه دوره اول استعدادهای درخشان فرزانگان نوشهر ، تعداد ظرفیت در نظر گرفته شده ۲۸ نفر می باشد.

 

ظرفیت دبیرستان های دخترانه دوره متوسطه دوم

 1. برای دبیرستانه پسرانه دوره دوم استعدادهای درخشان فرزانگان ناحیه یک ساری ، ظرفیت اعلام شده در مازندرانه ریاضی و فیزیک ۶ ، در مازندرانه علوم تجربی ۳ و در مازندرانه علوم انسانی ۹ نفر می باشد.
 2. برای دبیرستانه پسرانه دوره دوم استعدادهای درخشان فرزانگان ناحیه دو ساری ، ظرفیت اعلام شده در مازندرانه ریاضی و فیزیک ۶ ، در مازندرانه علوم تجربی ۳ و در مازندرانه علوم انسانی ۹ نفر می باشد.
 3. برای دبیرستانه پسرانه دوره دوم استعدادهای درخشان فرزانگان آمل ، ظرفیت اعلام شده در مازندرانه ریاضی و فیزیک ۶ ، در مازندرانه علوم تجربی ۳ و در مازندرانه علوم انسانی ۹ نفر می باشد.
 4. برای دبیرستانه پسرانه دوره دوم استعدادهای درخشان فرزانگان بابل ، ظرفیت اعلام شده در مازندرانه ریاضی و فیزیک ۶ ، در مازندرانه علوم تجربی ۳ و در مازندرانه علوم انسانی ۹ نفر می باشد.
 5. برای دبیرستانه پسرانه دوره دوم استعدادهای درخشان فرزانگان بابلسر ، ظرفیت اعلام شده در مازندرانه ریاضی و فیزیک ۶ ، در مازندرانه علوم تجربی ۳ و در مازندرانه علوم انسانی ۹ نفر می باشد.
 6. برای دبیرستانه پسرانه دوره دوم استعدادهای درخشان فرزانگان بهشهر ، ظرفیت اعلام شده در مازندرانه ریاضی و فیزیک ۶ ، در مازندرانه علوم تجربی ۳ و در مازندرانه علوم انسانی ۹ نفر می باشد.
 7. برای دبیرستانه پسرانه دوره دوم استعدادهای درخشان فرزانگان  تنکابن ، ظرفیت اعلام شده در مازندرانه ریاضی و فیزیک ۶ ، در مازندرانه علوم تجربی ۳ و در مازندرانه علوم انسانی ۹ نفر می باشد.
 8. برای دبیرستانه پسرانه دوره دوم استعدادهای درخشان فرزانگان قائمشهر ، ظرفیت اعلام شده در مازندرانه ریاضی و فیزیک ۶ ، در مازندرانه علوم تجربی ۳ و در مازندرانه علوم انسانی ۹ نفر می باشد.
 9. برای دبیرستانه پسرانه دوره دوم استعدادهای درخشان فرزانگان نکا ، ظرفیت اعلام شده در مازندرانه ریاضی و فیزیک ۶ ، در مازندرانه علوم تجربی ۳ و در مازندرانه علوم انسانی ۹ نفر می باشد.
 10. برای دبیرستانه پسرانه دوره دوم استعدادهای درخشان فرزانگان نوشهر ، ظرفیت اعلام شده در مازندرانه ریاضی و فیزیک ۶ ، در مازندرانه علوم تجربی ۳ و در مازندرانه علوم انسانی ۹ نفر می باشد.

دانش آموزان عزیز می توانند برای مشاوره تحصیلی و یا کسب اطلاعات تکمیلی در زمینه ثبت نام مدارس تیزهوشان استان مازندران با مشاورین گروه آموزشی سفید در تماس باشند.

شماره تماس مرکز مشاوره سفید

برای کسب اطلاعات مرتبط به لینک ثبت نام مدارس تیزهوشان ،  ثبت نام مدارس نمونه دولتی ، ثبت نام مدارس شاهد ، میزان شهریه مدارس تیزهوشان ، میزان شهریه مدارس غیر انتفاعی مراجعه فرمایند.

No votes yet.
Please wait...

بازدید: ۳۴
برچسب ها: